Tư tưởng Hồ Chí Minh

Người nữ cán bộ đoàn năng động, giỏi chuyên môn, sáng tạo trong công tác đoàn

Nhờ sự tích cực và năng động trong hoạt động Đoàn nên từ năm 2014 đến nay, đồng chí Hà Thị Cẩm Thương được các đoàn viên tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn Sở Ngoại vụ liên tục trong các nhiệm kỳ V và VI...

Xem tiếp >>

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Người đoàn viên tâm huyết sửa những trái tim lỗi nhịp

Thạc sĩ, Bác sĩ trẻ Đỗ Trung Dũng, Phó trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất là một trong những người tâm huyết với công việc sửa những trái tim lỗi nhịp, mang lại cuộc sống mới, tinh thần mới cho những người kém may mắn.

Xem tiếp >>

Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, bởi "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “Kiến thiết cần có nhân tài. Người chủ trương phải “tìm người tài đức”, bởi, một quốc gia, một đất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết nước nhà...

Xem tiếp >>

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy nhà nước. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, công chức, của toàn Đảng, toàn dân hiện nay.

Xem tiếp >>

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Bác Hồ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt nam, đã động viên và phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc và giai cấp, tranh thủ được sự đồng tình quốc tế. Mỗi lần đọc lại Di chúc của Bác ta càng thấm hơn ý nghĩa to lớn đại đoàn kết.

Xem tiếp >>

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh cần thấu hiểu, vận dụng và thường xuyên kiên trì rèn luyện theo nguyên tắc, giá trị định hướng từ tư tưởng của Người vào cương vị, chức trách, nhiệm vụ cụ thể. Trước hết, mỗi chủ thể xác định, củng cố cho mình một niềm tin, động cơ, động lực quyết tâm rèn luyện theo phong cách tư duy của Người. Trên cơ sở ấy xác định rõ mục đích cơ bản phải tạo được tư duy độc lập, sáng tạo, với các sắc thái riêng. Khắc phục triệt để tính chủ quan, nôn nóng, nhất thời...

Xem tiếp >>

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học

TCCS - Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Bằng tấm gương tự học và học tập suốt đời, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ noi theo.

Xem tiếp >>

Đảng có vững cách mạng mới thành công

Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mạng, từ khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”[1], Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2].

Xem tiếp >>

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân.

Xem tiếp >>

Cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dân chủ là chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi công việc. Vấn đề có ý nghĩa then chốt phải quyết liệt cải cách hành chính, phát huy dân chủ. Đây là một nội dung làm trong sạch nội bộ vì sự tồn tại vững mạnh hệ thống chính quyền quốc gia.

Xem tiếp >>
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​