Công tác tuyên giáo

Chuyên đề 6: Công tác thông tin, tuyên truyền và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

Chuyên đề 6: Công tác thông tin, tuyên truyền và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

Xem tiếp >>

Chuyên đề 5: Công tác biên soạn lịch sử đảng và giáo dục truyền thống cách mạng

Chuyên đề 5: Công tác biên soạn lịch sử đảng và giáo dục truyền thống cách mạng

Xem tiếp >>

Chuyên đề 4: Công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Chuyên đề 4: Công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Xem tiếp >>

Chuyên đề 3: công tác tham mưu, định hướng công tác khoa giáo ở cơ sở

Chuyên đề 3: công tác tham mưu, định hướng công tác khoa giáo ở cơ sở

Xem tiếp >>

Chuyên đề 2: Kỹ năng nắm bắt, nhận diện và tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở hiện nay

Chuyên đề 2: Kỹ năng nắm bắt, nhận diện và tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở hiện nay

Xem tiếp >>

Chuyên đề 1: Công tác tư tưởng của đảng và vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo các cấp

Công tác tư tưởng ở cơ sở là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng, là một nội dung công tác trọng yếu của hệ thống chính trị cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở cơ sở là khâu cực kỳ quan trọng để phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xem tiếp >>

Văn bản chỉ đạo

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.