Công tác tổ chức

Hướng dẫn công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Hướng dẫn công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Xem tiếp >>

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên

Xem tiếp >>

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên

Xem tiếp >>

Nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên

Nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên

Xem tiếp >>

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đảng viên

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đảng viên

Xem tiếp >>

Hướng dẫn nghiệp vụ chuyển sinh hoạt Đảng

Hướng dẫn nghiệp vụ giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng

Xem tiếp >>

Văn bản chỉ đạo

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.