Thông tin lý luận

“Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi...

Xem tiếp >>

Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú

Ngày 02/01/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Xem tiếp >>

Phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng

Hiện nay, Đảng ta đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, cán bộ, đảng viên đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dưới vỏ bọc “tâm huyết”, “trách nhiệm”, “yêu nước”... thông qua mạng xã hội, internet cũng như các hình thức truyền thông khác, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị đã tung ra các chiêu thức..

Xem tiếp >>

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân

Tiếp công dân là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tiếp công dân là tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Xem tiếp >>

Tăng cường quản lý đoàn đi công tác nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 23/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 04-QC/TU về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp >>

“Bới lông tìm vết” - thói phê bình vơi tình cạn nghĩa

Muốn trở thành một nhân cách chuẩn mực, hoàn thiện đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo những giá trị chân-thiện-mỹ; đồng thời phải có sự giáo dục, rèn luyện, dìu dắt của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và sự tương trợ, giúp đỡ, chia sẻ của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Xem tiếp >>

Một số vấn đề về “mua và đọc báo tạp chí của Đảng” theo tinh thần Kết luận 29-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh sau 7 năm thực hiện

Cùng với các kênh thông tin khác, Báo và Tạp chí của Đảng, được coi là kênh thông tin chính thống quan trọng, là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Xem tiếp >>

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Những năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2017, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.601 tổ chức đảng và 10.379 đảng viên, trong đó có 5.495 cấp ủy viên các cấp, chiếm 52,9% (tăng 25% số tổ chức, 9% đảng viên so với năm 2016)..

Xem tiếp >>

Phòng, chống tham nhũng - Bài học hôm qua, hành động hôm nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”. Tác hại do tham nhũng gây ra cực kỳ to lớn về mọi mặt. Nó không những làm thiệt hại về kinh tế mà còn làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ; làm rối loạn kỷ cương phép nước, làm hư hỏng cán bộ... Người nhắc nhở, chống loại kẻ địch này (tức nạn tham nhũng) khó khăn, phức tạp hơn so với đánh giặc ngoại xâm.

Xem tiếp >>

Lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TCCS - Lề lối, phong cách làm việc là một bộ phận cơ bản cấu thành nhân cách con người, là một trong những thành tố quan trọng phản ánh chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Xem tiếp >>
1 - 10 Next

Văn bản chỉ đạo

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.