Thông tin lý luận

Nhận diện hành vi lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực ở nước ta hiện nay

Ngay từ thế kỷ XVIII, các nhà triết học và chính trị học người Anh đã khẳng định: quyền lực càng lớn, càng tuyệt đối thì sẽ dẫn tới sự tha hóa quyền lực nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều giải pháp để kiểm soát quyền lực. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực nhà nước là Nhân dân. Nhân dân là người làm chủ Nhà nước.

Xem tiếp >>

Phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Xem tiếp >>

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Hiện nay, do tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đang có xu hướng ngày càng tăng về số lượng, đa dạng hơn về nội dung, phức tạp hơn về tính chất, tinh vi và cách thức ngày càng khôn khéo...

Xem tiếp >>

Một số giải pháp khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị

Học tập lý luận chính trị (LLCT) là công việc thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi, một số cán bộ, việc học tập LLCT có biểu hiện sao nhãng, coi thường. Nhận diện bệnh lười học tập LLCT để có giải pháp khắc phục là công việc cần thiết hiện nay.

Xem tiếp >>

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” với sự nghiệp giải phóng con người ở nước ta

Trải qua 170 năm, tư tưởng về giải phóng con người trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản vẫn giữ nguyên giá trị. Ở nước ta hiện nay, Đảng ta nhất quán kiên định với mục tiêu xây dựng CNXH vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng, nguyên lý trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản về giải phóng con người vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Xem tiếp >>

Chặng đường vẻ vang của Đảng

Trên chặng đường lịch sử vẻ vang lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua mười hai kỳ đại hội. Mỗi đại hội là một mốc son quyết định trực tiếp đến sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, tạo niềm tin thủy chung của nhân dân vào Đảng

Xem tiếp >>

Ý nghĩa chiến lược và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra cách đây tròn 50 năm. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng có ý nghĩa chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Xem tiếp >>

Kỷ niệm 45 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973 - 27-1-2018): Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trải qua gần 5 năm (bắt đầu từ ngày 13-5-1968) với hơn 200 phiên họp chung công khai và hàng chục cuộc tiếp xúc riêng đến ngày 27-1-1973 tại Paris (Pháp), Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (còn gọi là Hiệp định Paris) đã được ký kết.

Xem tiếp >>

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nhân loại đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tốc độ phát triển nhanh chóng và chứng minh khả năng kỳ diệu của con người trong chinh phục tự nhiên...

Xem tiếp >>

Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Nghiên cứu vấn đề kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là nhằm góp phần vào thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đó là “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”

Xem tiếp >>
1 - 10 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​