Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả mô hình “sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh”

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hiện có 28 đảng viên, có 09 đồng chí giữ các vị trí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và nhất là thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy đảng, cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên. Để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã triển khai mô hình “Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong hơn 04 năm qua, Chi bộ đã tổ chức định kỳ 01 quý/lần các nội dung chuyên đề gắn liền với việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan như “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2016-2020”, Vai trò của Thường trực, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giám sát việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; “Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ”; “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu giám sát trả lời ý kiến cử tri”; chuyên đề về “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực hành chính - tổ chức - quản trị”; “Thực trạng và giải pháp sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ và hồ sơ công vụ tại Văn phòng”… Tính đến nay, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt được 18 chuyên đề. Ngoài ra, Chi bộ đã tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký thực hiện nêu gương gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định. Việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả công việc và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Với những kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá là chi bộ xuất sắc, đạt danh hiệu Chi bộ Trong sạch vững mạnh - tiêu biểu 05 năm liền (2016 - 2020), Chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 34-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đề án Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”.

20210629 HTB 4.jpg
Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật

 

Ngọc Hiền

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.