Trung ương

Công văn số 1901 - CV/BTCTW ngày 05/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên"

Xem tiếp >>

Công văn số 2045 - CV/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị

Xem tiếp >>

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Trang thông tin điện tử Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Xem tiếp >>

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng

Trang thông tin điện tử Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Xem tiếp >>

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Xem tiếp >>

Văn bản chỉ đạo

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.