Tiêu đề thông báo​Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng​
Nội dung thông báo

Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng​

Ngày đăng27/10/2020
Tập tin đính kèm
DUK-HD-0001-2020.zip    

Các thông báo khác

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.