Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai sinh hoạt chuyên đề
 

 

Ngày 04/6/2020, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý II/2020 với nội dung “Xây dựng Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”

Xuất phát từ nội dung học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Vận dụng giữa lý luận và thực tiễn vào xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hằng năm, Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, để đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác, cán bộ, đảng viên và công chức, người lao động trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Chi bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu gương mẫu, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, có lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, nói đi đôi với làm. Hằng năm, đảng viên chi bộ đã thực hiện bản đăng ký, cam kết nêu gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII)

20200604 VPDDBQH 1.jpg
​Hình ảnh sinh hoạt chuyên đề của
Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Từ thực tiễn hoạt động của Chi bộ, đã rút ra một số giải pháp để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở giai đoạn hiện nay:

Một là, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm  của mỗi cán bộ đảng viên, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để kịp thời xử lý, không nảy sinh những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, về quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên.

Hai là, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò  của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn bằng những hành động thiết thực, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng để quần chúng noi theo.

Ba là, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ

Bốn là, Thường xuyên kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực

Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề  giúp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, đơn vị, đoàn thể trong việc tham gia xây dựng Đảng; gắn với nêu cao tính tiền phong, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Kim Thoa

 

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.