Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy: sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

 Sáng ngày 18/5/2020, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/5/1890 - 19/5/2020). Thời gian qua, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào nền nếp, đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan và tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong 04 năm qua, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, nhất là tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò người đứng đầu với trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc; nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình làm theo đạt hiệu quả, nổi bật nhất là Mô hình “Sinh hoạt Chỉ thị 05-CT/TW” vào sáng thứ 2 hàng tuần; song song đó là chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia các cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp trên tổ chứcquán triệt cho cán bộ Đảng viên dễ nhận diện 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến "tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4.


20200518 CBBDVTU 1.jpg
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo Bác​

Việc học tập và làm theo Bác đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; có nhiều sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Dịp này, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

 

VHC​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.