Tăng cường quản lý đoàn đi công tác nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20200506 SNGV.jpg
(Ảnh minh họa nguồn internet)

Ngày 23/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 04-QC/TU về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt Quy chế 04-QC/TU) thay thế Quyết định số 285-QĐ/TU ngày 18/8/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, công tác quản lý đoàn đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh được quy định ngày càng chặt chẽ và nghiêm túc, cụ thể:

- Không quá 10 người/đoàn đối với đoàn do người đứng đầu các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị làm trưởng đoàn và không quá 07 người/đoàn đối với cấp phó làm trưởng đoàn, trường hợp thật sự cần thiết phải trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đảm bảo rút ngắn thời gian các chuyến thăm, thời gian thăm một nước không quá 03 ngày (không tính thời gian quá cảnh và đi, về), trừ trường hợp tham dự hoặc tổ chức sự kiện quy mô lớn tại các đối tác lớn, quan trọng nhưng không quá 05 ngày. Một chuyến công tác không quá 3 nước và cần tính toán hợp lý, bố trí các nước đi thăm gần nhau, thuận tiện trong cùng khu vực để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

- Lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương đi công tác nước ngoài không quá 02 lần trong một năm và không cử 02 lãnh đạo chủ chốt của cơ quan trở lên tham gia cùng một đoàn (trường hợp quan trọng, thực sự cần thiết  trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định); thực hiện nghiêm túc sử dụng nguồn kinh phí khi đi nước ngoài; không tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức, đài thọ; không gợi ý doanh nghiệp mời hoặc do doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh; không sử dụng kinh phí từ các nguồn vốn vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng ngân sách nhà nước; không được tổ chức đoàn đi tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức bằng ngân sách nhà nước. Đối với các đoàn đi xúc tiến đầu tư, kinh tế, thương mại, du lịch; ký kết hợp tác trên các lĩnh vực với nước ngoài, cần phải xây dựng chương trình, nội dung, thành phần đi cụ thể để chuyến đi đạt hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Ngoài ra, Quy chế còn điều chỉnh một số đối tượng thuộc thẩm quyền xem xét việc đi nước ngoài của Thường trực Tỉnh ủy, cụ thể:

- Các chức danh Phó chủ tịch HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố: theo Quyết định số 285-QĐ/TU thuộc thẩm quyền xem xét của Thường trực Tỉnh ủy, thì nay theo Quyết định số 04-QC/TU thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy xem xét, quyết định.

- Theo Quyết định 285-QĐ/TU, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở lên giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Thành viên Hội đồng quản trị), phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc trở lên tại khối doanh nghiệp do Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định; thì nay Thường trực Tỉnh ủy chỉ xem xét, quyết định đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở lên giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị), Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc.

- Quy định 04-QC/TU cũng bổ sung thêm một số chức danh thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Thường trực Tỉnh ủy: Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Đồng Nai; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu công nghệ cao, công nghệ sinh học tỉnh.

HT( Chi bộ Sở Ngoại vụ)

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.