Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Chiều ngày 20/5/2019, tại Hội trường Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình “Người tốt, việc tốt” năm 2019; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Cát Hoa – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư, Phó Bí thư các cấp ủy cơ sở và Đoàn thể khối, Công đoàn viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua báo cáo tóm tắt kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ khối cho thấy: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng từ khối đến cơ sở chú trọng triển khai thực hiện, trở thành việc làm thường xuyên gắn với các hình thức sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Hoạt động tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cơ sở đảng đã tích cực triển khai các mô hình “học tập và làm theo” có hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được thực hiện nghiêm túc và có sự chuyển biến tích cực, thể hiện qua trách nhiệm và chất lượng đối với công việc. Cán bộ, đảng viên đã chủ động hơn trong việc tham mưu, đề xuất giải quyết công việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thái độ phục vụ, giao tiếp với công dân tận tụy, trách nhiệm, hòa nhã hơn. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình xây dựng đồng chí, đồng nghiệp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội họp cơ quan... Những chuyển biến đó đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm mà nghị quyết Tỉnh ủy, Đảng ủy khối đã đề ra.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ khối 03 năm qua vẫn còn một số tồn tại nhất định như: một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ đạo, tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật ở một số tổ chức đảng chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt chưa được quan tâm đúng mức và chưa thường xuyên. Việc đăng ký và đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên còn lúng túng, một số nơi chưa sát thực. Công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của một số tổ chức đảng chưa thường xuyên. Vai trò nêu gương của một số ít cán bộ, đảng viên chưa cao, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, còn có đảng viên sai phạm bị kỷ luật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối đề nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là tập trung triển khai thực hiện toàn diện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 109-QĐ/TW và Quyết định 1142-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lấy kết quả thực hiện kế hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tập thể, cá nhân là tiêu chí để bình xét thi đua và đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm; thường xuyên duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và lảm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, tôn vinh kịp thời các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới để mọi người học tập và noi theo; phát động đợt thi đua đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nhằm ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chương trình “Người tốt, việc tốt” năm 2019, những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, là tấm gương “Người tốt, việc tốt” năm 2019. Đồng thời, khen thưởng cho 14 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2018. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối đã trao hoa chúc mừng cho 04 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

20190519 DUK 05 1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối trao giấy khen cho
các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
và chương trình “Người tốt, việc tốt” năm 2019

20190519 DUK 05 3.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối trao giấy khen cho
các tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

20190519 DUK 05 2.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối tặng hoa chúc mừng
các đồng chí được chuẩn y bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VIII,
nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngọc Hiền

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.