UBND tỉnh Đồng Nai: Tổ chức tập huấn Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Sáng 17-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho 200 đại biểu là cán bộ các Sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp đến dự và phát biểu khai mạc.

20190517 UBND 1.jpg
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh: Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Việc UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng lần này là rất cấp thiết, giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời nội dung của Luật, từ đó nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng; vận dụng sáng tạo vào thực tế. Sau hội nghị này, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các đơn vị và mỗi CBCCVC nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính …

 20190517 UBND 2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Phạm Thị Phượng thuộc Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: Một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ...

 20190517 UBND 3.jpg
Báo cáo viên Phạm Thị Phượng triển khai nội dung
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, gồm 10 Chương, 96 Điều, Luật này thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 ./.

 

Văn Chuông

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.