Giao ban cấp ủy cơ sở quý I/2019


Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị giao cấp ủy cơ sở quý I/2019. Ngày 10/4/2019 Thường trực Đảng ủy khối đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019 tại Hội trưởng của Đảng ủy khối nhằm: thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 và một số nội dung khác có liên quan; nắm tình hình phản ảnh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; kết quả tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong quý I/2019; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) của cơ sở….


20190420 DUK 1.JPG
Quang cảnh hội nghị


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy khối, đại diện lãnh đạo các ban, các đoàn thể của Đảng ủy khối và đại diện lãnh đạo 74 cấp ủy cơ sở và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở.

Qua báo cáo kết quả thực hiện trong quý I năm 2019, cấp ủy cơ sở đã phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch chương trình công tác năm của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát.... 

20190420 DUK 4.JPG
Đ/c Trần Văn Giới – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
báo cáo về tình tình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Khối


Tại Hội nghị các ý kiến phát biểu của đại diện các cấp ủy cơ sở đều thống nhất cao với báo cáo đánh giá quý I của Đảng ủy khối; tập trung trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề như: Tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong đó chú trọng đến tổ chức sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... cũng như đề xuất góp ý những vấn đề liên quan đến công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách công tác đảng ở những đảng bộ có đông đảng viên;….


20190420 DUK 3.JPG
Đại diện cấp ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
trao đổi tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối thay mặt cho Thường trực Đảng ủy khối đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị và giao trách nhiệm cho các ban tham mưu, giúp việc nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp ủy cấp trên xem xét. Đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy khối ghi nhận các kết quả đạt được trong quý I năm 2019 của các cấp ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cũng cho rằng còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, tiến độ chậm, chất lượng tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế; một số cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị còn chậm...


20190420 DUK 2.JPG
Đ/c Nguyễn Hữu Định - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối đề nghị các Đảng ủy, chi bộ cơ sở cần quan tâm thực tốt chương trình công tác quý II/2019 của Đảng ủy khối và của cấp ủy cơ sở đề ra, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu; lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và ngành cấp trên giao.

Hai là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị: kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên; thông tin tình hình thời sự, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt cam kết cá nhân về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ trong đại của quê hương, đất nước như: kỷ niệm ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.... theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy khối.

Ba là: Các cấp ủy cơ sở lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trong tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo quy định. Phối hợp với lãnh đạo chuyên môn kịp thời rà soát, quy hoạch lãnh đạo quản lý các cấp, cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 theo quy định; thường xuyên rà soát kiện toàn, củng cố cấp ủy cơ sở đảm bảo số lượng quy định; thực hiện việc sắp xếp tổ chức đảng gắn với sắp xếp tổ chức, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hành công vụ; việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định.

Bốn là: Tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ năm 2019; chủ động phát hiện, kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên để giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong đơn vị và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Năm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quảchỉ đạo của cấp ủy và đoàn thể cấp trên;quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động, phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức đoàn, hội cho cho phù hợp; chỉ đạo tổ chức đại hội chi đoàn trực thuộc và tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ của đoàn cơ sở.

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.