Giám sát công tác Tuyên giáo năm 2019

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khối và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đã thành lập Đoàn giám do đồng chí Trần Văn Giới – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối làm trưởng đoàn tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận và quy chế dân chủ tại 08 chi, đảng bộ cơ sở từ 19/3 đến 03/4/2019.


20190501 BTGDUK 2.JPG

Đoàn giám sát giám sát tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Thống kê II


Qua giám sát cho thấy, việc triển khai, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6,7, 8 (khóa XII); việc triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Trong đó, đối với việc triển khai, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6,7,8 và học tập chuyên đề năm 2019 được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, việc tổ chức học tập, quán triệt được giám sát chặt chẽ, qua học tập, cán bộ, đảng viên đều viết thu hoạch thể hiện nhận thức của bản thân đối với các nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết và chuyên đề năm 2019. Bên cạnh đó, đối với công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở cũng được các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc thực hiện đầy đủ, đúng quy trình việc kê khai tài sản, công khai tài chính, tổ chức lấy ý kiến các quy chế, quy định, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động được các cấp ủy cơ sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian. Qua đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị…


20190501 BTGDUK 1.JPG
Đồng chí Trần Văn Giới – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, Trưởng Đoàn giám sát
phát biểu tại buổi làm việc với Chi bộ Ban Dân tộc


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại như việc tổ chức cho đảng viên viết thu hoạch sau khi học tập các nghị quyết, chuyên đề có nơi còn mang tính hình thức, có nơi việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy và của người đứng đầu cấp ủy còn chậm; việc duy trì và tổ chức thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình “Dân vận khéo” còn chưa đa dạng, chưa có những mô hình mới, sáng tạo.

Nhằm khắc phục những tồn tại và phát huy tốt những kết quả đạt được trong việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những nội dung trọng tâm về công tác dân vận và quy chế dân chủ năm 2019, đồng chí Trần Văn Giới – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các cấp ủy cơ sở chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, nhất là nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 (Khóa XII) trong năm 2019 nghiêm túc, chặt chẽ, có kiểm tra, giám sát và đánh giá đúng thực chất nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập; duy trì và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện công tác dân vận chính quyền; đồng thời, tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo nên sự đồng thuận cao với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


 

NGỌC HIỀN​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.