Đẩy mạnh việc thực hiện rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 724-CV/TWĐTN-BTG ngày 14/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, theo đó mỗi cán bộ đoàn từ Trung ương đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở bằng việc thực hiện thường xuyên chủ trương đi cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp cơ sở.

Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt đến các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai học tập thực hiện 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên[1], triển khai thực hiện quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn và đoàn viên thuộc khối[2]. Bên cạnh việc triển khai tham gia Hội thi trực tuyến các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên lần VI – năm 2018 với chủ đề “Ánh sáng soi đường” do Tỉnh Đoàn tổ chức, Ban Thường vụ Đoàn khối còn tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên trong khối tham gia trong việc tìm hiểu, học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh như Hội trại kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên dương 20 cá nhân đoàn viên, cán bộ đoàn tiêu biểu có công trình, sản phẩm sáng tạo, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức Hội thi trực tuyến “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh sáng tạo trong cải cách hành chính” gắn với việc tích cực học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 và đặc biệt là tuyên dương 10 đoàn viên, cán bộ đoàn tiêu biểu trong Liên hoan thanh niên tiên tiến khối các cơ quan tỉnh/thành phố cụm miền Đông Nam bộ lần thứ XI – năm 2018 do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đăng cai tổ chức.


20181129 DK cbd sttn 1.jpg
10 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai 
trong số 175 đại biểu tham gia Liên hoan thanh niên tiên tiến khối các cơ quan 
tỉnh/thành phố cụm miền Đông Nam bộ lần thứ XI – năm 2018, 
hình ảnh viếng Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ 
tại Trung ương cục Miền Nam – Chiến khu D


Trong việc triển khai học tập, tổ chức các hoạt động cụ thể hóa việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh, việc phát huy vai trò cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở được các cơ sở đoàn quan tâm thực hiện, góp phần chuyển biến về mặt nhận thức và đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở. Qua kết quả các hoạt động các đợt cao điểm như “Xuân tình nguyện 2018”, “Tháng Thanh niên”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” các cơ sở đoàn đã tiên phong trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên trong việc thực hiện chuyên môn, vận dụng sáng tạo với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện” phục vụ cộng đồng như đoàn viên khối cán bộ công chức ra quân chỉnh lý hồ sơ, thủ tục hành chính tại đơn vị, tổ chức trên 10 đợt ra quân tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng các hình thức như “Phiên tòa giả định”, chương trình trò chơi truyền hình “Đi an toàn – Về hạnh phúc” tuyên truyền về an toàn giao thông, đoàn viên khối bệnh viện tổ chức trên 20 đợt ra quân khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… Các hoạt động đã thu hút 9100 lượt đoàn viên tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong việc học tập và làm theo lời Bác, các công trình thanh niên, nguồn lực trao công tác xã hội từ thiện trong năm 2018 của các cơ đoàn thuộc khối đạt trên 2,5 tỷ đồng.


20181129 DK cbd sttn 2.jpg
Đ/c Vy Hoài Vũ dự sinh hoạt Chi đoàn và trao đổi kinh nghiệm 
tại Chi đoàn 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – 
Đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2018 là năm Ban Chấp hành Đoàn khối và cán bộ đoàn cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực trong phong cách sâu sát cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn khối đã ban hành kế hoạch[3] sự sinh hoạt đoàn cấp cơ sở và đa số các thành viên Ban Chấp hành Đoàn khối cơ bản hoàn thành việc dự sinh hoạt cấp cơ sở từ 2 hoặc 3 lần các cơ sở đoàn được giao phụ trách trong năm 2018. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy ở cấp cơ sở vẫn còn nhiều Ban Chấp hành Đoàn cơ sở chưa đẩy mạnh thực hiện việc dự sinh hoạt chi đoàn trực thuộc.


20181129 DK cbd sttn 3.jpg
Đ/c Nguyễn Hữu Lộc (thứ tư từ trái sang) dự sinh hoạt Ban Chấp hành 
Đoàn cơ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[4], “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”[5] “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể”[6] và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách, tác phong công tác. Thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay, các cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm hoàn thiện tác phong, lề lối cán bộ đoàn trong thời kỳ mới.

Vũ Quý
[1] Kế hoạch số 33-KH/ĐTN ngày 14/5/2018 về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên năm 2018.

[2] Kế hoạch số 37-KH/ĐTN ngày 25/8/2018 về triển khai thực hiện quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn; Công văn số 264-CV/ĐTN ngày 18/9/2018 về thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị đối với đoàn viên

[3] Kế hoạch số 42-KH/ĐTN ngày 27/9/2018 về dự sinh hoạt đoàn cấp cơ sở năm 2018.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.309.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.68.

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.356.​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​