Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở 9 tháng năm 2018

Ngày 19/9/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy cơ sở 9 tháng 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí Phó bí thư Đảng ủy khối, đồng chí Chủ nhiệm (hoặc Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở); đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; Lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy khối và các Đoàn thể khối. Để nắm rõ và sát tình hình của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức hội nghị giao ban thành 02 buổi, buổi sáng làm việc với Đảng ủy cơ sở, buổi chiều làm việc với chi bộ cơ sở.

 20180924 DUK giao ban co so 1.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu
định hướng hội nghị giao ban

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối 9 tháng năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018; tình hình công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2018, định hướng nhiệm vụ quý IV/2018; trao đổi, nắm bắt tình hình công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của cơ sở.

 Tại hội nghị, cấp ủy các cơ sở cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối quan tâm lãnh đạo, giải quyết như: công tác kết nạp đảng khi sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); việc quy định về số lần đảng viên đi nước ngoài trong một năm; về phương thức tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề; công tác kiện toàn cấp ủy; về công tác kiểm tra, giám sát.

 20180924 DUK giao ban co so 2.jpg
Đ/c Ngô Văn Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao đổi,
thảo luận một số nội dung về công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy.

 

Kết thúc hội nghị, Thường trực Đảng ủy khối nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới:

1. Tập trung triển khai hoàn thành các đề án, kế hoạch thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết 18, 19). Tiếp tục quan tâm tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở những cơ quan, đơn vị phải sắp xếp, kiện toàn theo kế hoạch. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2018; đồng thời rà soát, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy khối và của cơ sở Đảng.

2. Tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn cấp uỷ cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tập trung tăng cường công tác phát triển đảng đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu (nhất là đối với một số cơ sở đảng tiến độ thực hiện còn chậm); thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp ủy cơ sở, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2018.

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng ủy, chi ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2018 (nhất là đối với một số cơ sở đảng chưa triển khai đầy đủ), kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về việc quản lý đảng viên khi đi nước ngoài.

4. Tăng cường công tác thông tin định hướng, công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn cơ quan, đơn vị; thường xuyên củng cố lực lượng tự vệ. Chú trọng công tác bảo mật, đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

5. Tăng cường lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể đảm bảo thực hiện tốt điều lệ đoàn thể và các hoạt động phong trào do đoàn thể cấp trên phát động; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị theo quy định, vai trò giám sát việc thực hiện các kế hoạch sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy của cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

6. Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào cuối năm.

7. Quan tâm thực hiện tốt công tác đảng vụ, chế độ báo cáo theo quy định. Tăng cường cập nhật website Đảng ủy khối, email công vụ để nắm bắt, triển khai thông tin chỉ đạo kịp thời.

  Văn phòng Đảng ủy khối

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​