Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH Đồng Nai lần thứ 33 (khóa VII): Quan tâm công tác phát triển đảng

Chiều ngày 05/9/2018, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khóa VII). Đồng chí Phạm Minh Thành-Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Đảng bộ BHXH tỉnh tháng 8, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng năm 2018; rà soát công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ.

20180911 BHXH HNBCH 1.JPG
Đồng chí Trần Sỹ Hiếu - Đảng ủy viên báo cáo hồ sơ xét phát triển đảng của quần chúng ưu tú


Theo đó, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện công tác chuyên môn đạt được kết quả khả quan, trong đó chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2017; công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và ổn định tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên; công tác đoàn thể hoạt động hiệu quả, tổ chức thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tình hình an ninh, trật tự an toàn cơ quan được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế, như công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT chưa tương xứng tiềm năng, tỷ lệ tham gia BHYT ở một số đơn vị còn thấp, nợ BHXH, BHYT so với yêu cầu cần phải phấn đấu giảm tiếp, chi phí khám chữa bệnh BHYT có chiều hướng tăng cao; công tác phát triển đảng chưa đáp ứng yêu cầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9, Hội nghị xác định: Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững, đạt tỷ lệ bao phủ 84,5% dân số, thu BHXH, BHYT; BHTN đạt khoảng 10% kế hoạch năm trở lên, giảm nợ xuống mức 1,46%; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết nạp ít nhất 04 đảng viên trở lên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả.

20180911 BHXH HNBCH 2.JPG
Hội nghị biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã xem xét, thông qua hồ sơ phát triển đảng của 04 quần chúng ưu tú; xem xét, thông qua hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức đối với  01 đảng viên dự bị.

 

                                                                                                                         Văn Chuông                           

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​