Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13 năm 2017

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2017, ngày 09/01/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 13 năm 2017 để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Tham dự Hội nghị, có lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

20180109 DUK HNBCH13 1.jpg

Toàn cả​nh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 13 năm 2017 

Hội nghị đã thông qua các nội dung: dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối (khóa VIII) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018;dự thảo chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (khóa VIII); Chương trình công tác quý I/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối; dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2017; báo cáo công tác tài chính Đảng của Đảng ủy khối năm 2017 và dự toán tài chính Đảng năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đ/c Vy Hoài Vũ – Bí thư Đoàn khối.

 

 20180109 DUK HNBCH13 2.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối trao Quyết định
cho đồng chí Vy Hoài Vũ – Bí thư Đoàn khối.
 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Định – TUV, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018:

1. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời căn cứ chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để tiếp tục lãnh đạo, nâng cao vai trò tham mưu, đề xuất, đồng thời tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả.

2. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề ”Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng, chuyển đảng chính thức, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và phát thẻ đảng viên theo quy định.

4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác; chú trọng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình. Giải quyết kịp thời những vụ việc, những vấn đề nổi cộm, xử lý nghiêm minh mọi trường hợp tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 5. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận Khéo” gắn với lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, về thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và phát huy đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt việc phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cơ quan, đơn vị.

LAN ANH

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​