Đảng bộ Sở Y tế tổ chức kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUSYT ngày 28/01/2021 của Đảng ủy Sở Y tế về kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng năm 2021; từ ngày 20/4/2021 đến 22/4/2021, Đoàn kiểm tra của Đảng uỷ Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các chi bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền, Trung tâm Kiểm nghiệm và Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát triển đảng viên, quy chế hoạt động, chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi, đảng bộ trực thuộc; việc lãnh đạo, triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ khối, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnhNghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 34-KL/TU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”, Quy chế nêu gương theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 30-QĐi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng uỷ Sở Y tế cũng đã tổ chức giám sát đối với đồng chí Bí thư chi bộ Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII), đăng ký nêu gương và kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 34-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sau kết luận kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Sở Y tế sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Tập trung lãnh đạo kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lưu Văn Dũng - Đảng ủy Sở Y tế​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.