Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Tư pháp

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) và các Văn bản chỉ đaọ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thể hiện rõ nét thông qua công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.


20210404 DBSTP 1.jpg
Quần chúng thuộc Chi bộ 3 trình bày nội dung học tập
 tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Trước hết đó là kết quả tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và quần chúng thuộc Sở. Đảng ủy Sở Tư pháp đã chỉ đạo triển khai việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Từ đó giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân làm cho đội ngũ công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực. Kết quả tu dưỡng, rèn luyện, 100% đảng viên không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nội bộ đoàn kết cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Mỗi đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tự liên hệ bản thân, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc. Việc này đã tạo thành một phong trào thi đua học tập và rèn luyện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đề ra những cách thức làm việc hiệu quả. Từ đó tạo được phong trào thi đua học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đối với từng đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết quả trong nhiều năm liền Đảng bộ Sở Tư pháp được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ năm 2016 đến nay, tập thể Sở Tư pháp có 04 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, 2020. Tập thể các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức của Sở nhận được nhiều Bằng khen các cấp.

Đảng ủy Sở cũng đã chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân dân, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục. Kết quả việc giải quyết các thủ tục hành chính của Sở Tư pháp luôn đạt hơn 97% trước và đúng hạn, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt gần 100%. Những vấn đề thắc mắc, bức xúc của người dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở đã được giải quyết kịp thời thông qua hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tinh thần và thái độ làm việc của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ được nâng cao, luôn hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Đảng ủy Sở đã tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và dân vận khéo năm 2016, 2018, 2019, Cuộc thi viết tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật của Bác hàng năm. Đảng viên, quần chúng của Sở cũng đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Kết quả năm 2020, có 10 đảng viên đạt tấm gương xuất sắc, 40 đảng viên là tấm gương tốt.


20210404 DBSTP 2.jpg
Quang cảnh Cuộc thi tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức,
phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2019

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã giúp đội ngũ công chức, viên chức của Sở ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thể hiện rõ nét trong kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Tư pháp./.

Đồng Hoa - Đảng bộ Sở Tư pháp​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.