Hội nghị sơ kết quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021; sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất của Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối

Thực hiện Công văn số 272-CV/ĐUK ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về hướng dẫn sinh hoạt đảng thường kỳ đối với tổ chức đảng; ngày 7/4/2021, Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối tổ chức sơ kết quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021; sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất của Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối với chuyên đề “Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Đảng trong tình hình mới tại cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh”.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thểm, xây dựng chi bộ trong quý I/2021, qua đó, đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan đề cao trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong quý I/2021. Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021: tập trung tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện đảm bảo chương trình công tác quý II/2021 của Đảng bộ khối; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết III của Đảng; tiếp tục thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 đã đề ra…


20210407 CBCQDUK 1.jpg
Sinh hoạt chuyên đề 
“Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Đảng
trong tình hình mới tại cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh”

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chi bộ chuyên đề năm 2021 của Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối, tại hội nghị, Chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề lần thứ nhất với nội dung “Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Đảng trong tình hình mới tại cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh”, qua đó, đánh giá được mặt mạnh của cơ quan Đảng ủy khối trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng như: ban hành các quy định, quy chế về trình tự, thủ tục giải quyết công việc của cơ quan Đảng ủy khối, quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối; công tác quản lý, soạn thảo, in ấn, phát hành các tài liệu mật được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Trong thời gian tới, để công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Đảng trong tình hình mới tại cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện đảm bảo theo quy định của Đảng và Nhà nước cần tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quy định bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục Bí mật nhà nước của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Tại hội nghị, Chi bộ tổ chức khen thưởng 01 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và khen thưởng 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.


20210407 CBCQDUK 3.jpg
Khen thưởng đảng viên đạt thành tích xuất sắc
trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
20210407 CBCQDUK 2.jpg
Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Phương Lê – VP ĐUK​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.