Hội nghị tổng kết Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 34-KL/TU, Quy định 29-QĐ/TW, Hướng dẫn 01-HD/TW, giao ban cấp ủy cơ sở quý I/2021

Chiều ngày 02/4/2021, tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 34-KL/TU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đề án nêu gương của tỉnh; đồng thời tổ chức tổ chức giao ban cấp ủy cơ sở quý I/2021 và khen thưởng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.


20210402 DUK 1.JPG
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối đề nghị cấp ủy cơ sở Đảng trong khối thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân của kết quả, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân của hạn chế, đề ra phương hướng giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, Quy định, đề án của Trung ương, của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời, tại hội nghị này, thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy khối, nhằm kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin giữa Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở Đảng, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Đảng ủy khối duy trì giao ban cấp ủy, qua đó đề nghị các cấp ủy cơ sở tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc; những đề xuất, kiến nghị (nếu có) để Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung tháo gỡ, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối đề nghị các cấp ủy đảng tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ưong 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, Quy định số 30-QĐi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tập thể, cá nhân là tiêu chí để bình xét thi đua và đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm; duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và lảm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phát động đợt thi đua đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhằm góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; từ đó, phát hiện bồi dưỡng, tôn vinh kịp thời các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác trong toàn Đảng bộ Khối nhằm tuyên truyền nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới để mọi người học tập và noi theo. Tăng cường chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo Bác.

Rà soát, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng; triển khai ngay công tác tạo nguồn, phát triển đảng không để dồn vào cuối năm; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện việc chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng theo quy định, thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề hàng quý; triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã để ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên đồng thời kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu. Tập trung rà soát, kiện toàn, bổ sung cấp ủy cơ sở còn thiếu, khuyết kịp thời; đồng thời đề nghị các Đảng ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, b sung quy hoạch cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Tập trung lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể đảm bảo thực hiện tốt điều lệ đoàn thể và các hoạt động phong trào do đoàn thể cấp trên phát động. Cần chú ý thực hiện tốt quy chế cấp ủy định kỳ hàng quý làm việc với Ban Chấp hành các đoàn thể để nắm bắt tình hình, định hướng hoạt động của các đoàn thể và tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị theo quy định.


20210402 DUK 2.JPG
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm (2016 – 2020)
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 34-KL/TU
 ngày 7/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

20210402 DUK 3.JPG
Khen thưởng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Tại hội nghị giao, Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng 13 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm (2016 – 2020) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 34-KL/TU ngày 7/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh: gia đoạn 2016 - 2020; khen thưởng 15 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phương Lê – VP ĐUK​

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.