Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Đảng ủy khối năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 16-KHLT/CQ-CĐCQ ngày 07/01/2021 của Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Đảng ủy khối về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020;

Sáng ngày 29/01/2021, tại cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn cơ quan Đảng ủy khối phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan Đảng ủy khối năm 2020; xác định phương hướng công tác năm 2021; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động trong việc quản lý và xây dựng cơ quan; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 đề ra phương hướng công tác năm 2021; sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy khối.

20210129 DUK 1.jpg
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận dân chủ, đề xuất sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý, sử dụng kinh phí tài sản công của cơ quan Đảng ủy khối để thực hiện trong năm 2021; đồng thời, hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 với số lượng là 03 đ/c đủ năng lực, trình độ hoạt động, đại diện cho cán bộ công chức cơ quan cụ thể hoá thực hiện các chủ trương Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn, có phẩm chất đạo đức và lối sống tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng và có ý thức kỷ luật cao, chủ động trong công việc.

Phát biểu tại hội, đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối, Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối, Thủ trưởng cơ quan đánh giá trong năm 2020, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan đảm bảo được sự lãnh đạo của Chi ủy và điều hành của lãnh đạo cơ quan, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm trong công tác, có giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

20210129 DUK 2.jpg
Khen thưởng tập thể lao động xuất sắc

Hội nghị đã khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2020, trong đó: 02 tập thể lao động xuất sắc; 02 tập thể lao động tiên tiến; cá nhân: 05 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16 đ/c và công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 21 đ/c, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 02 đ/c.

 

Phương Lê – VP ĐUK

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.