Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảngnăm 2020. Sáng ngày 08/01/2021, tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức hội tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân qua triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ khối năm 2020, qua đó tập trung thảo luận, trao đổi, tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; qua đó, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020.


20210108 DUK 1.JPG
Đ/c Lê Thanh Thơ - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối báo cáo
tại Hội nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đã đánh giá kết quả đạt được cũng như những khó khăn như trong thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 như: cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở đều kiêm nhiệm chưa dành thời gian để nghiên cứu nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, tình hình nhân sự ủy viên UBKT cơ sở thay đổi nhiều sau đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh hưởng phần nào đến công tác kiểm tra, giám sát…

Đến dự và định hướng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy khối, UBKT Đảng ủy khối và cấp ủy các cơ sở Đảng quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thực hiện triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng trong sạch, vững mạnh; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kịp thời, kiên quyết, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; quan tâm tạo điều kiện tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong toàn đảng bộ để đảm đương nhiệm vụ được giao; UBKT 02 cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định…


20210108 DUK 2.JPG
Đ/c 
Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu 
định hướng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới​

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy để bổ sung vào nội dung, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020. Từ đó, làm cơ sở để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, UBKT từ khối đến cơ sở cần tập trung thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm gây ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng, không để nảy sinh phức tạp; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng; thường xuyên kiện toàn bộ máy UBKT từ khối đến cơ sở đủ về số lượng, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời ngăn chặn, vi phạm của đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


20210108 DUK 3.JPG
Khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020


Tại hội nghị tổng kết năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020.

 

Phương Lê – VP ĐUK

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.