Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 01 năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 17/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021 (truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp). Sáng ngày 04/01/2021 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021 với chuyên đề: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2020. Nhằm mục đích cập nhật thông tin kịp thời cho các đồng chí đảng viên trong toàn tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2020 cũng như mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2021. Đồng chí Phạm Xuân Hà - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Tham dự buổi sinh hoạt tại Hội trường Tỉnh ủy (điểm ghi hình trực tiếp) có các đồng chí là đảng viên thuộc các ban đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Ngoài ra, gần 685 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức cho đảng viên tham gia sinh hoạt thông qua kênh truyền hình ĐN1 Đài phát thanh - truyền hình và phát thanh trực tiếp trên tần số FM 97,5MHz Đài phát thanh - truyền hình.

 Nội dung của buổi sinh hoạt chủ yếu tập trung đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy. Theo đó, mặc dù trong bối cảnh chung suy thoái kinh tế toàn cầu do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự chủ động, nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên việc thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh vẫn phát triển và đạt kết quả tăng trưởng khá. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Công tác chăm lo sức khỏe người dân có tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt quả khá. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội các cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình đã đề ra. Công tác giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới và chú trọng đến chất lượng, nhất là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo tích cực, đa số người dân và doanh nghiệp đánh giá tốt, hài lòng mức độ giải quyết thủ tục hành chính ở cấp tỉnh, huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, ổn định, công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.


20210104 BTGTU 1.jpg
Quang cảnh của buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 01/2021 tại Hội trường
Tỉnh ủy

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai chưa chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm. Giải ngân vốn đầu tư các dự án từ ngân sách nhà nước còn chậm. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phát triển chưa thật sự bền vững. Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GRDP) tuy cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Đời sống của một bộ phận nhân dân, công nhân lao động thiếu việc làm gặp khó khăn. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường và tội phạm ma túy tăng so với năm 20219. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tuy giảm, nhưng vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý còn chiếm tỷ lệ cao.

 Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; thực hiện tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; tiếp tục tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Minh Nguyệt.BTG

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk.dongnai@gmail.com; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.