Xây dựng sự đoàn kết nội bộ trong cơ quan nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh

Sáng ngày 07/12/2020, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý IV năm 2020 với chủ đề: “xây dựng sự đoàn kết nội bộ trong cơ quan nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh”

Văn phòng ĐĐBQH tỉnh Đồng Nai là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. 

Thấm nhuần tư tưởng sâu sắc của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động. Xuất phát từ vai trò của việc tăng cường đoàn kết thống nhất sẽ nhân lên sức mạnh, là vấn đề sống còn của cách mạng và là nền tảng cho mọi thành công của Đảng. Đây là sự kế thừa phát triển sáng tạo nguyên lý tập hợp lực lượng cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền thống của dân tộc vào công tác xây dựng Đảng kiểu mới ở Việt Nam. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng là nền tảng để mở rộng đoàn kết, là tập hợp lực lượng cách mạng của toàn dân tộc, để đấu tranh chống lại kẻ thù dân tộc và giai cấp nhằm phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.


20201207 VPDDBQH 1.jpg
nh ảnh sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Chi bộ Văn phòng ĐĐBQH tỉnh gồm có 10 Đảng viên. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Chi bộ Văn phòng ĐĐBQH luôn xác định công tác lãnh đạo việc xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan là vấn đề cần thiết. Trong thời gian qua, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH đã xây dựng tốt sự đoàn kết nội bộ trong cơ quan như: Luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, công việc của từng cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan và từ đó có sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, tạo sự gắn kết mật thiết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đạt được những kết quả nhất định. Tất cả những thành quả ấy là do tinh thần đoàn kết của tập thể đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động của Văn phòng cùng nhau xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Bí thư Chi bộ luôn là nhân tố quyết định cho sự  đoàn kết của Chi bộ VP ĐĐBQH tỉnh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia phát biểu, góp ý sôi nổi đưa ra những giải pháp thiết thực, cụ thể:

Thứ nhất: Xây dựng, tạo lập sự đồng thuận trên dưới một lòng từ tập thể Chi bộ nói riêng và tất cả cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan nói chung cùng một tư tưởng phấn đấu vì một mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thứ hai: Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình thẳng thắn, góp ý mang tính chất xây dựng, tiến bộ, phát triển, giúp nhau khắc phục khuyết điểm, tự vươn lên hoàn thiện bản thân. Tự phê bình và phê bình là phương thức tốt nhất để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết và thống nhất, tuy nhiên, phê bình phải được thực hiện với tinh thần “yêu thương lẫn nhau”, vì trách nhiệm chung.

Thứ ba: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện cởi mở, có sự bao dung, rộng lượng, tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội phát triển. Trong quan hệ giao tiếp cần bình tĩnh, tôn trọng và lắng nghe, không suy diễn chủ quan áp đặt, độc đoán; quan tâm tạo điều kiện động viên, chia sẽ khích lệ mọi người trong thực hiện công việc chung, không tị nạnh, so bì để tạo sự gắn kết đồng thuận, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư: Xây dựng niềm tin và mối quan hệ gần gũi, tin cậy lẫn nhau. Muốn có niềm tin, Chi bộ cần thực hiện tốt tính công khai, dân chủ. Càng dân chủ, rộng rãi, mọi người càng có niềm tin vào sự lãnh đạo, từ đó tạo được sự đồng thuận thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà Chi bộ và lãnh đạo cơ quan đề ra.

Thứ năm: Chi bộ cần thường xuyên quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người lao động trong cơ quan để từ đó củng cố mối quan hệ tăng cường sự đoàn kết giữa các đảng viên trong chi bộ và tất cả cán bộ, công chức và người lao động trong toàn cơ quan.

Kim Thoa

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.