Hội thi kể chuyện Chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 264-KH/BTGTU, ngày 27/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi kể chuyện Chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. Sáng ngày 26/11/2020 tại Hội trường Trường Đại học Đồng Nai, diễn ra Hội thi kể chuyện Chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. Mục đích của Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân, lan tỏa gương tốt, việc tốt, mô hình hiệu quả học tập và làm theo Bác Hồ tại cơ quan, đơn vị và địa phương; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứu XI và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

20201126 BTGTU 1.jpg
Thí sinh tham dự Hội thi đang trình bày nội dung của mình

 

Về dự Hội thi có sự tham gia của các đồng chí: Phạm Xuân Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đồng Nai và cùng toàn thể thí sinh, cổ động viên của các đơn vị tham gia. 

Hội thi tập trung vào những nội dung câu chuyện là người thật, việc thật về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đây, có những việc làm, hành động, sáng tạo, tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt ở cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân được xã hội thừa nhận, tôn vinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2016-2020.

Qua đó, để biểu dương những nhân tố mới của tập thể, cá nhân, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những mô hình hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phê phán những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống: nói đi đôi với làm, học tập không gắn liền với làm theo; bệnh thành tích, hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước.

                                                   Minh Nguyệt.BTGTU

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.