Ngành Kiểm sát Đồng Nai dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI

Sáng ngày 24/7/2020, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI.

 Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI được truyền hình trực tuyến tới gần 800 điểm cầu từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến cấp tỉnh và cấp huyện của toàn Ngành.

Tại các điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có tập thể Ban lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng và toàn thể các công chức ngành Kiểm sát Đồng Nai (riêng đ/c Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu ở Hà Nội).


20200724 VKS 1.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao
trình bày Diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành tại buổi Lễ

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND là dịp để ôn lại lịch sử, đánh giá một chặng đường, giáo dục truyền thống và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Ngành.

Theo đó, ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức VKSND, quy định VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố nhà nước, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Hệ thống VKSND được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc chung của bộ máy Nhà nước ta, đồng thời có một nguyên tắc đặc thù là tập trung thống nhất, lãnh đạo trong ngành theo chế độ thủ trưởng chế. Luật Tổ chức VKSND năm 1960 là cơ sở pháp lý quan trọng đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan VKSND trong bộ máy Nhà nước ta và kể từ đó, ngày 26/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên. Năm tháng qua đi, cuộc sống không ngừng tiến về phía trước, nhưng lớp lớp thế hệ mai sau luôn nhớ đến sự kiện trọng đại này, mãi mãi là một trang sử vàng của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trải qua các thời kỳ khác nhau, VKSND ra đời, xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu khách quan của cách mạng Việt Nam, có vai trò quan trọng trong bộ máy Nhà nước, trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Trải qua 60 năm, ngành Kiểm sát nhân dân trưởng thành về mọi mặt, đạt được những thành tựu, cống hiến xuất sắc và đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam; được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985, 1990, 2020); Huân chương Sao vàng (năm 2010); Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 2015); Danh hiệu Anh hùng lao động; Huân chương, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Có được những thành quả đó, là nhờ lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương, của hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước, sự hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới và những thành quả đó chính là kết tinh của sự đoàn kết thống nhất, sự cống hiến hết mình của các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ.

Tự hào, phấn khởi với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nhưng ngành Kiểm sát nhân dân đang đứng trước nhiều thách thức, áp lực do tình hình tội phạm tăng, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống đang nảy sinh, phát triển và diễn biến phức tạp như tội phạm công nghệ cao; tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền… Từ năm 2016 ngành Kiểm sát phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm mới tăng thêm theo các đạo luật về tư pháp, trong khi phải giảm biên chế theo chủ trương của Bộ Chính trị và các nguồn lực cho ngành Kiểm sát nhân dân hiện nay chưa đáp ứng đủ theo yêu cầu nhất là yêu cầu bảo vệ quyền con người ngày càng cao trong hoạt động tố tụng hình sự, đòi hỏi ngành Kiểm sát vừa phải thực hiện yêu cầu chống bỏ lọt tội phạm, vừa không được làm oan người vô tội. Bên cạnh đó ngành Kiểm sát còn phải thực hiện đầy đủ những quy định về trách nhiệm trong thực thi công vụ như Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đặc biệt là yêu cầu chống tham nhũng do Đảng, Nhà nước đang đặt ra rất cao, đòi hỏi ngành Kiểm sát phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng và chống tham nhũng và các loại tội phạm nguy hiểm khác.

Để vượt qua khó khăn thách thức, trong thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn và kiên trì, nghiêm túc thực hiện lời dạy của Người với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành sẽ phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, ra sức rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kiến thức, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, thực hiện tốt phương châm công tác: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, quyết tâm xây dựng ngành Kiểm sát thật sự trong sạch vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.


20200724 VKS 2.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và đánh giá cao những thành tích ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của Ngành và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngành Kiểm sát đã có những đóng góp rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân; thực hiện tốt trọng trách bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, biểu dương; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với cải cách tư pháp được quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp năm 2013 quy định và các Nghị quyết của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp, đồng thời thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội thi đua lần thứ VI của Ngành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế;, thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.

 
20200724 VKS 3.jpg20200724 VKS 4.jpg
Một số hình ảnh tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao công bố Quyết định số 1215/QĐ-CTN về việc tặng Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho ngành Kiểm sát nhân dân vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.


20200724 VKS 5.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gắn Huân chương Hồ Chí Minh
lên lá cờ truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao công bố Quyết định số 1216/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nguyễn Văn Huyện (Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai)

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.