Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Ngày 08/7/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 bằng hình thức trực tuyến tại 13 điểm cầu ở Hội trường Trung tâm và các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Tổng Công ty Cao su. Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Thường vụ –Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

06 tháng qua, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid 19; vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp ủy giao, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh, đã thảo luận, trao đổi về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, nêu bật một số kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị cần được quan tâm tháo gỡ để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong 06 tháng cuối năm 2020.


20200708 BTCTU 1.jpg
Đ/c Phạm Văn Ru, UVTU – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở góp ý của ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện 06 tháng cuối năm 2020:

Một là, tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai là, tham mưu thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019.

Ba là, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII); Kế hoạch của Tỉnh ủy gắn với công tác nhân sự đại hội đảng và nhân sự đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

Bốn là, tập trung công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đề bạt cán bộ; rà soát tiêu chuẩn chính trị đội ngũ cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc phục vụ cho công tác cán bộ và công tác phát triển đảng từ tỉnh đến cơ sở. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị.

 

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.