Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm năm 2020
  

Sáng ngày 01/7/2020, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội đồng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 06 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 06 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; mà trọng tâm là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần không để sót những người có đức, có tài, nhưng cũng không để lọt những người không xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

20200701 BTCTU 1.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì; đồng chí Phạm Văn Ru - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Trong đó đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 75 về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, sớm hơn một kỳ so với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trước đây. Qua đó, góp phần chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, lãnh đạo các cấp giao; công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở  tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, nắm tình hình đại hội cấp trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng quy định theo kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng quy định việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cấp năm 2019, góp phần đánh giá, chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, phục vụ kịp thời công tác cán bộ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp…..

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của các tỉnh, thành ủy cơ bản đều thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực hiên công tác của Ngành tổ chức xây dựng đảng trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đã tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chia sẻ những kinh nghiệm, một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhất là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới toàn ngành cần quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), nhất là các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản liên quan về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và giao ban thường kỳ của Chính phủ những nội dung có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.  Tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV. Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động bám sát, theo dõi, đôn đốc và đề xuất xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác đại hội và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Huyền Trang

 

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​
There are no items to show in this view.