Tiêu đề thông báoHướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017​
Nội dung thông báo

​Hướng dẫn 13-HD/ĐUK ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng và khen thưởn​g tổ chức đảng, đảng viên năm 2017​

Ngày đăng27/12/2017
Tập tin đính kèm
HUONG DAN 13.zip    

Các thông báo khác

Liên kết website

Lượt truy cập

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Kp1 phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 02513822060; Fax: 02513822462; Email: duk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG NAI' hoặc 'www.dukccq.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này. ​